TUOTTEEMMEKURU DIGITAL CREATIONS OY

KURU Digital Creations Oy on vuoden 2010 alussa perustettu informaatioteknologia-alalla toimiva yritys. Yritys on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen sähköisen viestinnän tallennus-, jakelu- ja julkaisuteknologian. Liiketoiminta pohjautuu julkaisuteknologian avulla katselualustan päälle toteutettujen asiakassovellusten myyntiin sekä katselualustojen lisensointiin. Yrityksen kehittämät ohjelmistotuotteet mahdollistavat nopean, paperittoman tavan jakaa sisältöjä eri asiakassegmenttien tarpeisiin käyttäen olemassa olevaa infrastruktuuria (esim. langattomat verkot, Internet) ja olemassa olevaa laitekantaa (esim. kosketusnäytöt).

KURU Digital Creations Oy:n kehittämän teknologian avulla tiedonsiirto on reaaliaikaista. Järjestelmän avulla tieto voidaan kerätä eri läheistä (tilastointi) ja arkistoida myöhempää käyttöä sekä raportointia varten. Kerätty tieto voidaan julkaista myös reaaliaikaisesti halutuissa medioissa.

TOIMINTA

KURU Digital Creations Oy:n tuotekehitystä on tehty yhteistyössä suomalaisten jääkiekkoammattilaisten kanssa. Keskeisimpinä yhteistyökumppaineina ovat olleet mm. jääkiekon kansainvälisen kehityskeskuksen apu sekä suomalaisia huippuvalmentajia. Tuotteita kehitetään jatkuvasti vastaamaan joukkueiden sekä muiden asiakkaiden tarpeita heidän asiakaspalautteensa mukaisesti. Tuotteita voidaan myös räätälöidä asiakaskohtaisesti.

Yrityksellä on kokemusta tulospalvelun järjestämisestä ja tulosten julkaisemisesta eri medioissa. KURU Digital Creations Oy toi reaaliaikaisen tulospalvelun televisiolähetyksiin vuoden 2012 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa yhdessä MTV3 Median ja Canal+ kanssa.